venu系列全部番号封面

venu系列全部番号封面

寒伤荣,荣主血,阴也。患杨梅疮者,必服土茯苓。

崖鹘能搏鹭,而不能得飞鸽。 阴病治阳,阳病治阴。

草木得气之偏,人得气之全,偏则病矣,以彼之偏,辅我之偏,医药所繇起也。左寸浮大而散,右寸浮涩而短;左关弦软而长,有关缓大而软;两尺沈滑而搏,皆平脉也。

按缺盆之中,任脉之侧,正是结喉之旁人迎脉处。补脾用补中、六君子等汤;补胃用二冬、生地、阿胶、梨汁、甘蔗之类。

能辨乎此,则黄岐、扁鹊、长沙关格复溢证脉意旨,一以贯之矣。)风令脉浮,寒令脉急(原注:急即紧之象)。

(石顽)新病虽各部脉脱,中部存者,是有胃气,可治。 左之三母乎右之七,右之七通乎左之三,左之八贯乎右之二,右之二通乎左之八,即此可悟木火一源,虚则补贯,实则泻子之义。

Leave a Reply